Wywiad na temat wspólnego podręcznika "Europa. Nasza historia"

17.12.2020 ukazał się w „Gościu Niedzielnym” wywiad z prof. Robertem Trabą na temat wspólnego podręcznika „Europa. Nasza historia”. 

Zmiana kierownictwa Komisji po stronie polskiej. Nowi członkowie Komisji po stronie polskiej i niemieckiej

Na wirtualnym posiedzeniu Prezydium Wspólnej Niemiecko-Polskiej Komisji Podręcznikowej w dniu 4 grudnia 2020 r. Komisja zatwierdziła przekazanie przez prof. Roberta Trabę kierowania polską stroną Komisji prof. Violetcie Julkowskiej z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Funkcję wiceprzewodniczącej Komisji po stronie polskiej powierzono prof. Izabeli Surynt z Uniwersytetu Wrocławskiego. Po stronie niemieckiej wybrano dwoje nowych członków Prezydium: dr Andreę Genest, kierowniczkę Muzeum i Miejsca Pamięci w Ravensbrück oraz dr. Felixa Ackermanna, pracownika naukowego Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Ponadto postanowiono, że przy Prezydium Komisji swoje przedstawicielstwo będzie miała polsko-niemiecka Grupa Robocza Nauczycieli i Nauczycielek reprezentowana obecnie przez nauczycielki : Verenę Laubinger, Joannę Zaborowski (po stronie niemieckiej) oraz Małgorzatę Glinkę i Agnieszkę Jaczyńską (po stronie polskiej). 

 

 

Nagroda im. Marii-Wawrykowej 2020 dla dr Insy Eschebach und Kornela Miglusa

Począwszy od 2005 r. Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa co dwa lata przyznaje nagrodę za szczególne osiągnięcia w ramach polsko-niemieckiego dialogu podręcznikowego. Nagroda przyznawana jest osobistościom z Polski i Niemiec, które w szczególny sposób przyczyniły się do powiększenia wiedzy o historii krajów sąsiednich jak również stosunków polsko-niemieckich oraz uwrażliwianie na kwestię różnych rodzajów pamięci w tym obszarze. 
W tym roku nagroda została przyznana w dniu 4 grudnia 2020 r. w formacie wirtualnym dwóm laureatom: dr. Insie Eschebach i Kornelowi Miglusowi. 

Program uroczystości w trybie online oraz informacje o laureatach

Przemówienie Dr. Insy Eschebach
Przemówienie Kornela Miglusa
Laudacja prof. Roberta Traby
Laudacja prof. Michaela G. Müllera

 

 

Warsztaty Grupy Roboczej Nauczycielek i Nauczycieli przy Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej w Berlinie, Warszawie, Gdańsku i... w formacie online

Warsztaty w Warszawie
Warsztaty w Warszawie
Warsztaty w formacie online

Grupa Robocza Nauczycielek i Nauczycieli spotyka się regularnie w celu wymiany doświadczeń i pomysłów dotyczących popularyzacji wspólnego, a wraz z ukazaniem się latem 2020 r. tomu 4. („XX wiek”) ukończonego podręcznika „Europa. Nasza historia” oraz jego zastosowania w praktyce szkolnej. Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa wychodzi tym samym naprzeciw potrzebie włączenia w swe prace ekspertów z dziedziny praktyki szkolnej. Jednocześnie w intencji nauczycieli leży transfer własnej wiedzy eksperckiej celem wsparcia procesu popularyzacji i dalszego rozwoju zarówno wspólnego podręcznika do historii, jak i planowanych materiałów dydaktycznych w formie zdygitalizowanej.

W dniach 27.-29.09.2019 r. w Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie odbył się przygotowany we współpracy z Instytutem im. Georga Eckerta kolejny warsztat Grupy Roboczej nt. „Kampania polska czy wojna obronna 1939 r.? Nauczanie o II wojnie światowej w perspektywie europejskiej. Doświadczenia projektu podręcznikowego ´Europa. Nasza historia´”.
Polscy i niemieccy uczestnicy warsztatu mieli możliwość zapoznania się ze stanem i aktualnymi kierunkami badań nad wybranymi aspektami II wojny światowej, wymiany na temat propozycji dydaktycznych z perspektywy historii regionalnej na przykładzie Górnego Śląska oraz pracy nad scenariuszami lekcyjnymi nt. „1939 – początek II wojny światowej”. Wyniki warsztatów zostały przedstawione w dyskusji końcowej. 

Kolejny warsztat dla członków Grupy Roboczej, poświęcony pokojowej rewolucji i doświadczeniom transformacji 1989 roku, odbył się w dniach od 14 do 17 listopada 2019 r. w Warszawie i Gdańsku. 
Z kolei w dniach 20-21 listopada 2020 r. odbyły się kolejne warsztaty mające na celu omówienie zalet i wyzwań związanych z wykorzystaniem podręcznika do historii „Europa. Nasza historia” w szkołach z perspektywy polskich i niemieckich dydaktyków. W ramach spotkania nauczyciele pracowali nad wspólnymi scenariuszami lekcji w kontekście procesów migracyjnych. W związku z obecną pandemią Covid 19, warsztaty odbyły się w formacie online.


 

Oświadczenie Przewodniczących Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej Historyków i Geografów (Bruksela, czerwiec 2019)

Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa z zadowoleniem przyjmuje poparcie rządu RFN dla utworzenia miejsca pamięci o polskich ofiarach okupacji niemieckiej z lat 1939-1945. 

Wiedza na temat rozmiarów przemocy, jaką niemieccy okupanci dokonali na obywatelach polskich w czasie II wojny światowej, jest w społeczeństwie niemieckim wciąż niepełna. Można się spodziewać, że wraz z upływem coraz większego dystansu od zakończenia II wojny światowej stan tej wiedzy będzie jeszcze mniejszy. Dlatego uważamy, że ustanowieniu miejsca pamięci powinno towarzyszyć zapewnienie warunków do powstania Centrum dokumentacji, badań i dyskusji nad tymi historycznymi wydarzeniami. Jesteśmy przekonani, że solidna wiedza o tych wydarzeniach historycznych i pogłębiona refleksja nad nimi jest niezbędnym warunkiem dla zapewnienia dialogicznej i trwałej pamięci. Deklarujemy gotowość do współpracy w tworzeniu takiego Centrum pod względem naukowym i dydaktycznym. 

W imieniu Prezydium Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej: 

Prof. dr hab. Robert Traba                                  Prof. Dr. Hans-Jürgen Bömelburg 

Posiedzenie Prezydium Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej w Brukseli

Uczestnicy w Brukseli

W dniach 13-15 czerwca 2019 r. odbyło się doroczne posiedzenie Prezydium Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej. Po raz pierwszy w 50-letniej historii prac Komisji jej członkowie spotkali się nie w Polsce czy w Niemczech, ale w Europejskim Biurze Stowarzyszenia Leibniza oraz w Domu Historii Europejskiej w Brukseli. 
Oprócz dorocznego posiedzenia Prezydium omawiano stan prac nad wspólnym polsko-niemieckim podręcznikiem do historii „Europa. Nasza historia”, strategię jego promocji w Polsce, Niemczech i Europie. Kolejnym punktem programu było zwiedzenie wystawy Domu Historii Europejskiej wraz z debatą na temat roli muzeów w narracji o historii Europy.
Z okazji posiedzenia Prezydium odbyły się także kolejne warsztaty polsko-niemieckiej Grupy Roboczej Nauczycielek i Nauczycieli, która w 2018 r. powstała przy Komisji. Uczestnicy warsztatu mieli możliwość wymiany na temat systemu oświaty w Polsce i w Niemczech oraz pracy nad scenariuszami lekcyjnymi nt. "1939 - początek II wojny światowej". Tymczasowe wyniki warsztatów zostały przedstawione w dyskusji końcowej z członkami Prezydium. Kolejne warsztaty dla członków Grupy Roboczej zaplanowano na jesień 2019 roku w Berlinie, Warszawie i Gdańsku.
Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa wychodzi tym samym naprzeciw pilnej potrzebie włączenia w swe prace ekspertów z dziedziny praktyki szkolnej. Jednocześnie w intencji nauczycieli leży transfer własnej wiedzy eksperckiej celem wsparcia procesu popularyzacji i dalszego rozwoju zarówno wspólnego podręcznika do historii, jak i planowanych materiałów dydaktycznych w formie zdygitalizowanej. 

Program

Fotorelacja

 

Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa spotyka się na posiedzeniu Prezydium w Brukseli

Dom Historii Europejskiej (European Union 2018 - Source : EP)

W dniach 13-15 czerwca 2019 r. odbędzie się doroczne posiedzenie Prezydium Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej. Po raz pierwszy w 50-letniej historii prac Komisji jej członkowie spotkają się nie w Polsce czy w Niemczech, ale w Europejskim Biurze Stowarzyszenia Leibniza oraz w Domu Historii Europejskiej w Brukseli.

Oprócz dorocznego posiedzenia Prezydium przewidziano omówienie stanu prac nad wspólnym  polsko-niemieckim podręcznikiem do historii „Europa. Nasza historia” oraz strategii jego promocji w Polsce, Niemczech i Europie, a także zwiedzenie wystawy Domu Historii Europejskiej wraz z debatą na temat roli muzeów w narracji o historii Europy.

Z okazji posiedzenia Prezydium odbędą się także kolejne warsztaty polsko-niemieckiej Grupy Roboczej Nauczycielek i Nauczycieli, która w 2018 r. powstała przy Komisji. Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa wychodzi tym samym naprzeciw pilnej potrzebie włączenia w swe prace ekspertów z dziedziny praktyki szkolnej. Jednocześnie w intencji nauczycieli leży transfer własnej wiedzy eksperckiej celem wsparcia procesu popularyzacji i dalszego rozwoju zarówno wspólnego podręcznika do historii, jak i planowanych materiałów dydaktycznych w formie zdygitalizowanej.

Program

Grupa Robocza Nauczycielek i Nauczycieli przy Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej zapoczątkowała swoją działalność

Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie

W dniach 23.-24.11.2018 r. Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie odbył się przygotowany we współpracy z Instytutem im. Georga Eckerta pierwszy warsztat Grupy Roboczej Nauczycielek i Nauczycieli nt.Wielokulturowość, wieloetniczność i transnarodowość w praktyce szkolnej, podręcznikach oraz sferze publicznej“. Podczas spotkania rozmawiano m.in. na temat heterogeniczności w praktyce szkolnej oraz wydawniczej. Zwracano uwagę, że różnorodne biografie i pluralizacja wielu obszarów życia znajdują swoje odzwierciedlenie w szkole. Media oświatowe, w tym podręczniki muszą na te zmiany odpowiednio reagować. Historia nie ogranicza się bowiem do granic państwa narodowego. Wydarzenia historyczne, jak również pamięć o nich, należy postrzegać w szerszym kontekście zarówno regionalnym, jak i globalnym. Te wielorakie perspektywy wywierają we współczesnych, coraz bardziej różnicujących się społeczeństwach europejskich istotny wpływ na narracje historyczne.   

W jaki sposób można uwrażliwić kolejne młodzież szkolną na różne doświadczenia i perspektywy? Jak przedstawić je jako część niemieckiej, polskiej i – last but not least – europejskiej historii? W jaki sposób odniesienia do teraźniejszości włączyć do nauczania historii i w jaki sposób wykorzystać je dydaktycznie dobrze widać na przykładzie międzynarodowego podręcznika do historii „Europa. Nasza historia/Europa. Unsere Geschichte”. W jaki sposób przekazać uczniom, że różnorodność jest naturalną fazą rozwoju społecznego? Czy można w ten sposób rzeczywiście wzmocnić polityczne, historyczne i kulturowo-religijne kompetencje uczniów? W których fragmentach podręcznika „Europa. Nasza historia” jest to szczególnie widoczne? Nad tymi pytaniami wspólnie zastanawiali się członkowie polsko-niemieckiej Grupy Roboczej Nauczycielek i Nauczycieli, która zawiązała się z inicjatywy Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej podczas tegorocznej konferencji w Zamościu.

„Byliśmy świadkami wydarzenia, które jest absolutnym ewenementem. Wszystkie istniejące w Europie bilateralne komisje podręcznikowe, a jest ich niemało, składają się wyłącznie z zawodowych naukowców i dydaktyków akademickich. Nie ma w ich składzie nauczycieli” – powiedział Deutsche Welle po spotkaniu polski przewodniczący Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej, prof. Robert Traba. „Powstało nowe medium, które będzie przekazywało środowisku nauczycieli treści wypracowane przez Komisję, a równocześnie, jako ruch oddolny, będzie inspirowało nas, naukowców pomysłami wynikającymi z praktycznej działalności pedagogów“, wyjaśnił historyk. „Chcielibyśmy, by nauczyciele z Grupy Roboczej tworzyli scenariusze lekcji, pokazując w jaki sposób można wykorzystywać wspólny podręcznik w praktycznej nauce historii w klasie“, dodali prof. Hans-Jürgen Bömelburg oraz prof. Igor Kąkolewski, dyrektor Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie.

Grupa Robocza Nauczycielek i Nauczycieli będzie spotykać się regularnie w celu wymiany doświadczeń i pomysłów dotyczących popularyzacji podręcznika oraz jego zastosowania w praktyce szkolnej. Kolejne spotkanie odbędzie się w czerwcu 2019 r. w Brukseli

PROGRAM

FOTORELACJA

 

 

Relacja z XXXVII Konferencji Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej w Zamościu (23 - 26 maja 2018)

Zamość (zdjęcie: pixabay)
Zamość (zdjęcie: pixabay)

W dniach 23–26 maja 2018 r. odbyła się w Zamościu XXXVII Konferencja Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej Historyków i Geografów pt: „II wojna światowa w dydaktyce historycznej w Polsce i w Niemczech: wiedza, sposoby nauczania i formy prezentacji”. Naukowcy i nauczyciele z Polski i z Niemiec dyskutowali na temat sposobów opowiadania o II wojnie światowej i związanych z tym wyzwań: Co wiemy o tym okresie, a które jego aspekty wciąż czekają na zbadanie? Jak przedstawić zróżnicowany obraz tych czasów w sposób zrozumiały dla uczniów? Jak uwzględnić narodowe punkty widzenia i narracje, szczególnie w przypadku XX wieku, w jednym podręczniku? Jak zainteresować uczniów historią II wojny światowej i jednocześnie przekazać im płynącą z niej lekcję na przyszłość bez popadania w moralizatorstwo?

W ramach konferencji odbyły się polsko-niemieckie warsztaty dla nauczycieli, gdzie debatowano m.in. nad tymi pytaniami na podstawie podręcznika szkolnego „Europa. Nasza historia” / „Europa. Unsere Geschichte”, przygotowywanego przez Komisję Podręcznikową. W związku z tematyką z II wojny światowej uczestnicy pogłębili temat zwiedzając sam Zamość, ale i odwiedzając Biłgoraj, Szczebrzeszyn, Józefów, Sochy, Zwierzyniec oraz miejsce pamięci Bełżec.

Podczas konferencji utworzono „Grupę Roboczą przy Komisji Podręcznikowej” złożoną z nauczycieli, którzy swoją opinią będą wspierać dalsze prace nad podręcznikiem. Zainteresowani polscy i niemieccy nauczyciele mogą zostać członkami Grupy i z pomocą wybranych rozdziałów przeprowadzić lekcję ze wspólnym podręcznikiem w szkole. Ich uwagi na temat wyboru zawartych treści w „Europa. Nasza historia” / „Europa. Unsere Geschichte” są ważne dla opracowania i implementacji podręcznika.

W czasie konferencji wręczono również nagrody im. Marii Wawrykowej, współzałożycielki Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej, którą otrzymali Agnieszka Jaczyńska (Zamość) i Mirosław Sielatycki (Warszawa). W ten sposób komisja uhonorowała ich długoletnie zaangażowanie na rzecz polsko-niemieckiego dialogu podręcznikowego, a zwłaszcza ich działalność w duchu zaleceń Komisji Podręcznikowej.

Organizatorami konferencji były: Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa, Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie oraz Instytut Międzynarodowych Badań Podręcznikowych im. Georga Eckerta w Brunszwiku (Członek Stowarzyszenia Leibniza).

Konferencja została wsparta ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN oraz miasta Zamość.

 

PROGRAM

FOTORELACJA